Search results ({{ res.total }}):

4th Annual GYE Kenes in Jerusalem - This Monday, April 11

obormottel Friday, 08 April 2016

4th Annual GYE Kenes in Jerusalem - This Monday, April 11, 18:00 - 22:00
If you are in Israel and understand a bit of Hebrew this is for you!

מהפכה של קדושה - כנס שמור עיניך בירושלים - יום שני הקרוב

ביום שני הקרוב, ג' ניסן, 11 באפריל, יתקיים בירושלים בפעם הרביעית - הכנס השנתי של ארגון שמור עיניך.

אם היית באחד הכנסים הקודמים, אתה בודאי יודע שזאת הזדמנות נדירה לקבל הרבה עוצמה, השראה והחלמה!

הכנס מתאים הן לחברים חדשים שזו להם הפעם הראשונה שם "קופצים למים" והן לחברים ותיקים.

למרות החששות, למרות הלו"ז הצפוף לפני פסח, האירוע הזה הוא דבר שלא כדאי לוותר עליו.

הכנס יתקיים בירושלים, המיקום המדוייק יימסר לנרשמים.

לרישום או מידע נוסף פנה כעת באימייל: pnima.gye@gmail.com (אנא כתוב "רוצה להירשם" או "register").

הזדרזו לפני שתיסגר ההרשמה!

בשבילך,

שמור עיניך