איר זענט אנגעקומען צו דעם וועבזייטל היט דיינע אויגן וואס איז געגרונדעט געווארן דורך די ארגאניזאציע "גאַרד יור אייס". די ארגאניזאציע איז געעפענט געווארן מיט'ן איינעם ציל צו העלפן ישראל קדושים זיך צו קענען דערהאלטן אין די שווערע נסיונות פון שמירת עינים און עניני קדושה איבעראל און איבערהויפט אויפ'ן אינטערנעט.

read-more-yiddish

 

 

 

 

 

      

שרייבט זיך איין צו באקומען טעגליכע חיזוק אי-מעילס

אפטיילונגען

yid-forum

פארומס

א פּלאַטפאָרמע פאר די וואס מוטשען זיך אין ענייני קדושה.

yid-handbook

הענטביכעל

דאנלאוד די GYE האנט-בוך: פראקטישע עצות, צוגאנג און פרעספעקטיוו.

yid-90steps

ניינציג-טעג רייזע

שפרינג אריין און פאנג זיך אן אויסהיילן

הילף ליינעס

רעדט זיך א'דורך מיט מומחים